โครงงานเรื่อง คำที่มักเขียนผิด

ผู้จัดทำ


นายธีระ นาสมใจ


นางสาวพัชรานันท์ รุ่งเรื่อง

นายสันติชัย จีนชู


คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูอภิรัตน์ ศรีชาติ


รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาคเรียนที่ 2